อันดับ 10. เพอร์ซิอุส
มีชะตาต้องฆ่าตาตัวเอง ขนาดตาหนีไปได้
ยังร่อนจานไปโดนกบา