การจัดอันดับจากนี้ไป
คือเรื่องราวของชายาซูส
ที่จบไม่สวยเพราะความหึงของเฮร่า

อันดับ 1 เซมิลี แม่ของไดโอนิซัส
 
 
 
เซลิมีเป็นชายาชาวมนุษย์ของซูส
นางเป็นเจ้าหญิงเมืองหนึ่ง
ที่ซูสแปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปงานลงไปจีบ
ทั้งคู่รักกันหวานชื่น แต่ความสุขอยู่ไม่นานเมื่อเฮร่ารู้เรื่อง
แต่คราวนี้เฮร่าไม่ได้ไปเหวี่ยงใส่
แต่วางแผนล้ำลึกให้เมียน้อยต้องตายอย่างเอน็จอนาถ
ด้วยน้ำมือของซูสเอง
 
เฮร่าฉวยโอกาสเข้าหาเซมิลีตอนผัวไม่อยู่
ปลอมเป็นหญิงแก่แม่นม
ไปยุยงให้สงสัยว่าผัวนางร่างจริงคือใคร
นี่อาจไม่ใช่ตัวตนของเขา เขาเป็นใครจากไหน
ราชา เจ้าชาย หรือใคร

เพียงแค่คำถามสั้น ๆ นี้
กลับหว่านเมล็ดพันธ์แห่งคำถาม
อัดใส่กบาลเซมิลีไปเรียบร้อย
หน้าเซมิลีเลยมีแต่เควสชั่นมาร์กอยู่ตลอดเวลา
 
เซมิลีอยากรู้สงสัยนับวันยิ่งถามหนักข้อ
แต่ซูสบ่า