7 กิจกรำฮอตในนรก

posted on 29 Jul 2013 23:04 by urza in Lao directory Knowledge, Diary, Idea
คงสงสัยว่าหลังลงนรกไป คนบาปจะโดนลงโทษยังไงบ้างตามตำนานกรีก
ส่วนใหญ่ผมก็รู้แค่ว่าจะโดนเฆี่ยนไปเรื่อย ๆ